Berkata benar dan bertindak baik adalah satu akhlak yang betul-betul diajarkan Rasulullah SAW. Sejak awal kita diwanti-wanti untuk bisa menata ucapan dan pikiran kita.

%d blogger menyukai ini: