Ikhlas adalah ekspresi ketauhidan kita di mana kita betul-betul membersihkan jiwa, menyucikan jiwa dan membimbing jiwa kita agar betul-betul mengesakan Tuhan.

%d blogger menyukai ini: