Siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang mempunyai akhlak mulia. Mudah menyesatkan dan mengafirkan bukanlah akhlak Rasulullah. Akhlak seorang muslim adalah menebarkan kebajikan, bukan mengeluarkan seorang dari Islam dengan menuduhnya kafir.

%d blogger menyukai ini: