ISLAMRAMAH.CO, Wahai orang yang menginginkan derajat tinggi di sisi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mencapai tingkatan ihsan, yaitu kesanggupan melaksanakan perintah Allah Swt sebelum kau sanggup mengendalikan hati dan anggota badanmu. Hal ini dibuktikan dengan menyibukkan hati dan anggota badan bersama Allah (atau beribadah kepadaNya) sepanjang hari-harimu, dengan mata dan nafasmu sejak pagi hingga petang hari.

Oleh sebab itu, ketahuilah, Allah Swt Maha Mengetahui isi hatimu, Maha Melihat lahir dan batinmu. Dia Mahaa Meliputi perilaku, kata hati, langkah-langkah kaki, keadaanmu saat berdiam diri, dan saat melakukan kemaksiatan atau ketaatan. Sesungguhnya, ketika bergaul dengan sesama manusia atau sedang sendiri, engakau berada di bawah pengawasan Allah.

Tidak ada sesuatu yang diam atau bergerak, baik di langit maupun di bumi, melainkan Allah Yang Maha Menundukkan keduanya. Allah Maha Mengetahui isyarat mata yang menandakan pengkhianatan. Maha Mengetahui niat yang tersimpan di dalam hati seseorang untuk berbuat kebajikan atau kemaksiatan. Allah Maha Mengetahui segala rahasia (as-sirr) dan segala yang tersembunyi (akhfa).

Allah Swt berfirman, “Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.” (QS. Thaha [20]: 7) Ibnu ‘Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “rahasia” adalah segala hal yang kau rahasiakan dalam hatimu. Sedangkan “yang lebih tersembunyi (akhfa) adalah segala yang telah ditetapkan Allah pada dirimu sejak zaman azali, di mana engkau tidak mengetahui apa yang menjadi rahasiamu hari ini dan esok hari. Sementara Allah Maha Mengetahui rahasiamu hari ini dan yang akan datang.

%d blogger menyukai ini: