Akhlak Rasulullah SAW: Dahsyatnya Cinta

Hidup yang paling susah ketika di dalam hatinya tidak ada cinta. Hidup yang di dalam hatinya hanya ada permusuhan. Maka kita harus bermuhasabah.

Akhlak RasulullahGus MisIslam ModeratIslam Rahmatan Lil AlaminIslamRamah.coZuhairi Misrawi