Akhlak Rasulullah SAW: Menolong Orang Lain yang Kesusahan

Hendaklah kita terus memberikan pertolongan dan kemudahan kepada orang lain. Ini adalah salah satu akhlak yang sangat mulia.

Akhlak RasulullahGus MisIslam ModeratIslam Rahmatan Lil AlaminIslamRamah.coZuhairi Misrawi