Akhlak Rasulullah SAW: Mengasihi Orang Lain Disayang Allah

Rasulullah mengajak kita semua untuk senantiasa mengasihi dan menyayangi orang lain. Sebagai umat Islam ekspresi yang harus muncul adalah kasih sayang terhadap siapapun, tidak memandang bulu

Akhlak RasulullahGus MisIslam ModeratIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi