Akhlak Rasulullah SAW: Sabar Ketika Sakit

Kita tidak mungkin selamanya sehat. Ada fase tertentu kita sakit, lebih-lebih di tengah pandemi. Barang siapa seseorang sakit lalu bersabar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

Akhlak RasulullahGus MisIslam ModeratIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi