Akhlak Rasulullah SAW: Memenuhi Kebutuhan Orang Lain

Setiap kita memerlukan orang lain. Di sinilah akhlak Rasulullah yaitu menolong orang lain menjadi penting. Barang siapa yang membantu saudara Muslim lain maka pahalanya sebagaimana pahala melaksanakan haji dan umroh.

Akhlak RasulullahIslam Agama KemanusiaanIslamRamah.coZuhairi MisrawiZuhairi Misrawi Gus Mis