Akhlak Rasulullah SAW: Berkata Benar dan Bertindak Benar

Berkata benar dan bertindak baik adalah satu akhlak yang betul-betul diajarkan Rasulullah SAW. Sejak awal kita diwanti-wanti untuk bisa menata ucapan dan pikiran kita.

Akhlak RasulullahGus MisIslam Agama KemanusiaanIslam BerkemajuanIslam DamaiIslam IndonesiaIslam ModeratIslam NusantaraIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslamRamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi