Akhlak Rasulullah SAW: Iman dan Cinta

Setelah iman, kita harus mempunyai cinta dalam diri kita dan menebarkankannya kepada sesama. Cinta yang berbagi kebaikan kepada orang lain.

Akhlak RasulullahGus MisIslam Agama KemanusiaanIslam BerkemajuanIslam DamaiIslam dan PerdamaianIslam IndonesiaIslam ModeratIslam NusantaraISlam PesantrenIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslam ToleranIslamDamaiIslamRamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi