Akhlak Rasulullah SAW: Indahnya Gotong Royong

Kita memiliki budaya gotong-royong. Kekuatan kita semua adalah saling bahu-membahu, tolong menolong di antara sesama

Akhlak RasulullahGus MisIslam Agama KemanusiaanIslam BerkemajuanIslam DamaiIslam IndonesiaIslam ModeratIslam NusantaraIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslam ToleranIslamRamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi