Akhlak Rasulullah SAW: Gantungkan Cita-cita Setinggi Langit

Menggantungkan cita-cita setinggi langit sesungguhnya adalah ajaran dan akhlak Rasulullah SAW. Sesungguhnya cita-cita merupakan rahmat kasih sayang Allah pada umatnya..

Akhlak RasulullahGus MisIslam Agama KemanusiaanIslam BerkemajuanIslam DamaiIslam dan PerdamaianIslam IndonesiaIslam ModeratIslam NusantaraISlam PesantrenIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslam ToleranIslamRamah.coZuhairi Misrawi