Akhlak Rasulullah SAW: Jangan Bermalas-Malasan

Begitu banyak tantangan yang kita hadapi sehingga kita cenderung bermalas-malasan, kehilangan gairah, dan tidak mempunyai arah. Maka Rasul mengingatkan agar kita terus optimis dan semangat.

Akhlak RasulullahGus MisIslam Agama KemanusiaanIslam BerkemajuanIslam DamaiIslam IndonesiaIslam ModeratIslam NusantaraISlam PesantrenIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslam ToleranIslamRamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi