Akhlak Rasulullah SAW: Memperindah Hati dan Amal

Yang harus kita perindah sesungguhnya adalah hati, amal dan perbuatan kita. Allah tidak melihat fisik, penampilan dan harta yang kita miliki. Tetapi Allah akan melihat hati dan amal kita.

Akhlak RasulullahGus MisIslam BerkemajuanIslam DamaiIslam IndonesiaIslam ModeratIslam NusantaraIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi