Akhlak Rasulullah SAW: Jangan Mengafirkan Sesama

Jangan berkata kafir kepada saudara kita. Kita dilarang untuk mengkafirkan saudara-saudara kita yang Muslim.

Akhlak RasulullahGus MisIslam DamaiIslam ModeratIslam NusantaraIslam Rahmatan Lil AlaminIslamRamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi