Akhlak Rasulullah SAW: Istiqamah Melakukan Kebajikan

Amaliyah yang paling dicintai Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara istiqamah, terus menerus, tanpa putus, walaupun sedikit. Istiqamah adalah kunci keberhasilan dalam hidup.

Akhlak RasulullahGus MisIslam DamaiIslam ModeratIslam NusantaraIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahZuhairi Misrawi