Akhlak Rasulullah SAW: Membahagiakan Orang Lain

Kita bukan siapa-siapa tanpa orang tua. Maka hendaknya kita berbakti dan memberikan dedikasi dan pengabdian sebaik-baiknya kepada orang tua kita…

Akhlak RasulullahGus MisIslam ModeratIslam NusantaraIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi