Akhlak Rasulullah SAW: Berbuat Baik Kepada Orang Tua

Kita bukan siapa-siapa tanpa orang tua. Kita hadir di dunia ini dengan perantara orang tua. Maka hendaknya kita berbakti dan memberikan dedikasi dan pengabdian sebaik-baiknya kepada orang tua kita.

Akhlak RasulullahGus MisIslam DamaiIslam ModeratIslam NusantaraIslamRamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi