Akhlak Rasulullah SAW: Membudayakan Musyawarah

Membudayakan musyawarah sangat penting sekali, terutama di tengah mayarakat yang majemuk seperti bangsa Indonesia.

Akhlak RasulullahGus MisIslam ModeratIslam Rahmatan Lil AlaminIslam RamahIslamRamah.coZuhairi Misrawi