Analisis Timur Tengah: Belajar dari “New Normal” di Timur Tengah

Timur-Tengah setelah pandemi bukanlah Timur-Tengah sebelum pandemi. Timur-Tengah adalah wilayah yang terlebih dahulu menerapkan kebijakan kenormalan baru (new normal) sebelum negara-negara yang lain. Uni Emirat Arab (UEA) adalah negara di kawasan yang pertama kali memasuki zaman normal baru, yaitu memilih untuk berdamai dengan corona dengan membuka karantina akhir April lalu.

Analisis Timur TengahGus MisIslam ModeratIslam Rahmatan Lil AlaminIslamRamah.coZuhairi Misrawi